หน้าหลัก > สาระเรื่องยา > การใช้ยาคุมกำเนิด 21 เม็ด เเละ 28 เม็ด
การใช้ยาคุมกำเนิด 21 เม็ด เเละ 28 เม็ด
การใช้ยาคุมกำเนิด 21 เม็ด เเละ 28 เม็ด
31 Jul, 2021 / By salacrm01
Images/Blog/OomnipVG-การใช้ยาคุมกำเนิด.jpg

วิธีการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม

       การใช้ยาคุมกำเนิด 21 เม็ด                     

1.กินติดต่อกันเวลาเดิม ทุกวัน

2.กินติดต่อกัน 1เม็ด วันละ 1ครั้ง

       วิธีใช้ : ยาทุกเม็ดเป็นเม็ดยาฮอร์โมน เมื่อกินแผงเดิมครบ 21 เม็ด ให้ หยุด 7 วันแล้วเริ่มกินแผงใหม่ในวันถัดไป โดยไม่ต้องสนใจว่าประจำเดือนจะยังมีอยู่หรือไม่

       การใช้ยาคุมกำเนิด 28 เม็ด

1.เม็ดยาฮอร์โมน 21 เม็ด เม็ดยาที่ไม่ใช่ฮอร์โมน 7 เม็ด

2.เม็ดยาฮอร์โมน 24 เม็ด เม็ดยาที่ไม่ใช่ฮอร์โมน 4 เม็ด

       วิธีใช้ : สังเกตเม็ดยาฮอร์โมนได้จากสีของเม็ดยา เมื่อกินแผงเดิมครบ 28 เม็ด ให้เริ่มกินแผงใหม่ในวันถัดไปทันที โดยไม่ต้องสนใจว่าประจาเดือนจะยังมีอยู่หรือไม่

     * เมื่อใช้ยาคุมกำเนิดชนิดเม็ดฮอร์โมนรวมไม่จำเป็นต้องใช้วิธีคุมกำเนิดอื่นร่วมด้วย ยกเว้นกรณีที่ลืมกินยา

 

       วิธีปฏิบัติเมื่อลืมรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิด


1.ลืมกิน 1เม็ด (ไม่เกิน 48ชั่วโมง)

•กินยาเม็ดที่ลืมทันทีที่นึกได้
•รับประทานยาเม็ดที่เหลือต่อไปตามเวลาปกติ (อาจต้องกินยาจานวนรวม 2 เม็ด ในวันที่นึกได้)
•หากเม็ดยาที่ลืมนั้นอยู่ในช่วงเม็ดที่ 1-7 หรือเม็ด ที่ 15-21 ของแผงให้ใช้ยาคุมฉุกเฉินร่วมด้วย

2.ลืมกิน 2เม็ดขึ้นไป (เกิน 48ชั่วโมง)

•กินเฉพาะยาเม็ดที่เพิ่งลืม ทันทีที่นึกได้และทิ้งเม็ดยาที่ลืมก่อนหน้านั้น
•รับประทานยาเม็ดที่เหลือต่อไปตามเวลาปกติ (อาจต้องกินยาจานวนรวม 2เม็ดในวันที่นึกได้)                  •ระหว่างนี้ให้ใช้การคุมกำเนิดวิธีอื่นร่วมด้วย เช่น ถุงยางอนามัย หรือ งดมีเพศสัมพันธ์ จนกว่าจะกินยาเม็ดฮอร์โมนต่อเนื่อง อย่างน้อย 7วัน
•หากลืมในช่วงเม็ดที่ 1-7ของแผงยาและมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันใน 5วันที่ผ่านมา ควรใช้ยาเม็ดคุมฉุกเฉินร่วมด้วย
•หากลืมในช่วงเม็ดที่ 15-21 ของแผงให้กินยาเม็ดที่มีฮอร์โมนในแผงเดิมให้หมด แล้วเริ่มยาเม็ดที่มีฮอร์โมนในแผงใหม่ในวันรุ่งขึ้น กรณียาคุม 28 เม็ด ไม่ต้องกินเม็ดที่ไม่มีฮอร์โมนในแผงเดิม

 * อาการคลื่นไส้ อาเจียน เลือดออกกะปริบกะปรอย เจ็บคัดเต้านม อาจเกิดได้ใน 2-3แผงแรกของการกินยา ซึ่งจะมีอาการลดลงหรือหายไปในเวลาต่อมา หากกังวลใจ โปรดปรึกษาเภสัชกร

 

จัดทำโดย

นศภ.รดา จันทรมนตรี และ ภญ.ปุณยิกา ตุรงควัธน์

ร้านยาศาลาโอสถ

อ้างอิง

1.คณะอนุกรรมการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม. คู่มือทักษะตามเกณฑ์ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (สมรรถนะร่วม) พ.ศ. 2562. นนทบุรี: บริษัท เอช อาร์ พริ้นซ์แอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด. 2562. 

 

เพิ่มเพื่อน

 

 

 

Like
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.