Glucerna
เรียงตาม
ใหม่
620.00 ฿
600.00 ฿ - 605.00 ฿
SAVE
3%
ใหม่
อาหารทดแทนหรืออาหารระหว่างมื้อสูตรครบถ้วนผสมใยอาหาร ใช้รับประทานแทนอาหารมื้อหลัก หรือระหว่างมื้อเพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำตาล สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
620.00 ฿
599.00 ฿
SAVE
4%
ใหม่
อาหารทดแทนหรืออาหารระหว่างมื้อสูตรครบถ้วนผสมใยอาหาร ใช้รับประทานแทนอาหารมื้อหลัก หรือระหว่างมื้อเพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำตาล สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
1,200.00 ฿
1,160.00 ฿
SAVE
4%
You've viewed 3 of 3 products
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.